Кои са специалистите по авторско право във Варна?

Знаете ли всъщност какво точно означава понятието авторско право?

Това е една много актуална тема в днешно време, но малко хора знаят за сериозните санкции, които следват при нарушение на авторското право на някого. То същност е отделен подвид на гражданското право, тъй като засяга изцяло обществото и отделните индивиди в него. Буквално извадено от дебелите учебници по право дефиницията на авторско право е „Система от правни норми, уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на научни, литературни, художествени и други произведения продукт на интелектуален труд.

Кои са специалистите по авторско право във Варна?

Специалист по гражданско и авторско право във Варна е адвокат във Варна при Адвокатварна.bg Юлия Данова, която е разрешила не един такъв случай в тази сфера през успешната си кариера на юрист. Съществува такъв закон за авторско право, който накратко гласи, че при отнемане на такова авторско право от създателя му с цел лични облаги, слагайки името или инициалите си под него, подлежи на съдебно наказание.

В наши дни това е много подценявано престъпление, което доста често остава ненаказано и авторите са ощетени и пренебрегнати. Или други случаи, в които всякакви художествени, медийни и научно-популярни текстове, фотографии, картини и рисунки се срещат на доста места с леки изменения от оригиналния вариант. Точно с тази неправда се борят и адвокат Юлия Данова и нейният екип от прависти.

Ако имате проблем с тази част от закона и някой си е „присвоил“ лично Ваше творческо произведение сигнализирайте на телефонен номер +359 (0) 895 64 59 40 в рамките на работния ден от 9:00 до 18:00 часа.

На уеб сайта на кантората е описан и разяснен съвсем подробно законът за авторско право на адвокатварна.bg/адвокат-авторско-право–a58_bg.html. Изпратете Вашите запитвания онлайн по имейл, обадете се на горе посочения мобилен телефон или отидете на място. Адресът на кантората е град Варна, ул. „Христо Ботев“ 8, ет.4, офис 5.