Скъпа ли е регистрацията на търговска марка?

Един от начините да подсигурите успешното развитие на бизнеса си е като защитите стоките и услугите, които предлагате на пазара чрез търговска марка, с която бихте желали да Ви идентифицират потребителите.

Липсата на регистрация на търговска марка, от друга страна, може да доведе до риск от загуба на пазари или твърде много средства. За да не се стига дотам, е добре да се направи надлежно проучване и ако резултатите от него са благоприятни, вече да се пристъпи към регистрация на желаната марка. За всички подробности, свързани с етапите по регистрирането, както и за избора на марка, можете да се свържете със специалисти в областта като „Арамакс“ ООД http://aramax.bg/. Консултации по различни казуси можете да получите от експертите, работещи над 15 години в сферата на индустриалната собственост.

Скъпа ли е регистрацията на търговска марка?

Скъпа ли е регистрацията на търговска марка? Цената зависи от редица фактори: дали марката ще има валидност само на територията на България (национална марка) или на територията на целия Европейски съюз (т.нар. марка на ЕС) или пък действието й ще се разпростира върху страни извън ЕС (т.нар. международна марка). Определящо за цената е и колко класа ще покрива марката. Така например, за национална марка, цената от 1 до 3 класа е една и съща, но при марката на ЕС има такса за всеки отделен клас. За цените вижте повече тук

Чудите се какво значи понятието клас в контекста на търговските марки? Ето кратко обяснение:
Класирането на типовете стоки и услуги се извършва съобразно т.нар. Ницска класификация на стоките и услугите, като в момента е актуална нейната 11-а редакция. Класификацията от Ница разпределя стоките в класове от 1 до 34, а услугите — в класове от 35 до 45. Всеки клас е представен от заглавие на класа, което съдържа обща информация за типа стоки или услуги, обхванати от него. Например, заглавието на клас 25 е „Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“, а заглавието на клас 15 — „Музикални инструменти“. Всеки клас съдържа набор от термини, които определят по-точно стоките или услугите, за които се търси защита посредством заявката за марката. На заявителите се препоръчва, когато посочват стоки или услуги в заявката за марка, да използват термините от класификацията от Ница, за да се избягва забавяне в процедурата за регистриране. Най-честата причина, поради която настъпва такова забавяне е констатиране на недостатъци по заявката от страна на експертите на етап „формална експертиза“. Другата най-срещана причина е, че някой е подал опозиция срещу заявката в рамките на 3-месечния период от датата на публикация на заявката в Официалния бюлетин на Петнтното ведомство, т.е. в законоустановения срок за опозиции и възражения.
В заключение, процесът по регистрацията е свързан с ясно разграничими етапи, всеки от които има своите специфични особености. Един от тях (макар и не задължителен) е проучването за идентичност и сходство с други марки, които са регистрирани или за които вече са подадени заявления. Проучването може да бъде в рамките на два или повече дни, според предпочитанията на поръчителя. За консултации и подробности, не се колебайте да потърсите специалистите от „Арамакс“ ООД, които да Ви съдействат за намиране на най-доброто решение, съобразено с Вашата бизнес стратегия и бюджет.