Интересни факти за газовия инжекцион

Хибридните модели автомобили ясно чертаят бъдещето на автомобилния транспорт, осигурявайки на потребителя изключително важната свобода на избор. С монтирането на газови инжекциони със sofgas вие получавате възможност за конвертиране начина на задвижване и да изберете за себе си най-подходящия начин на шофиране.Газовият инжекцион от трето поколение АГУ е разработен в съответстие със съвременните двигатели. От изключителна важност за високата мощност на двигателите е начинът на впръскване на горивото. Газовият инжекцион, като трето поколение АГУ, е оборудван освен с резервоар за гориво, електромагнитни вентили и превключвател газ/бензин, съдържат още редуктор, горивен дистрибутор (газов разпределител), MAP сензор, газови инжектори, така и с електронен блок (микропроцесорна управляваща система). Микропроцесорната система отговаря на техническите параметри на съвременните двигатели и регулира количеството и интезитета на впръскване като осигурява максимална мощност на двигателя.

Интересни факти за газовия инжекцион
Един от най-добре представените на пазара производители в областта Lovato Gas от създаването си до днес следва линията на приемственост и иновации при автомобилните газови системи. Найн патент е и мултиклапана за газови уредби, който има широко приложение. Sofgas е официален представител и сервиз на Lovato Gas, което гарантира оригиналността на компонентите и системите наред с най-добрите гаранционни условия и обслужване.

Газовите инжекциони са разработени в съответствие с екологичните изисквания на европейската законова рамка и са една добра алтернатива за понижаване отделенято на вредни емисии от автомобила. Що се отнася до един от най-разпространените митове, че шофирането на газ уврежда двигателя, лабораторните тестове и проучвания доказват точно обратното. Научно и практически доказано е, че газовите горива удължават живота на двигателя като запазват мощностните му показатели.

Предимствата на газовия инжекцион произтичат от липсата на самовъзпламенимост на газовото гориво във всмукателния колектор без да уврежда катализатора на автомобила. Бързата и лесна поддръжка пък ви спестяват много време и средства, които бихте инвестирали в иначе безсмислени ремонти. Не трябва да се забравя, че са много важни настройката и монтажа на инжекциона за безпроблемната му работа. Така, когато се обърнете към лицензиран и професионално ориентиран сервиз получавате гаранция и сигурност. Накрая остава да ви пожелаем приятноп шифиране и положителни емоции на пътя.